Allplan Engineering Civil

Görsel Kodlama (Visual Scripting) ile Tasarım Otomasyonu

Görsel Kodlama (Visual Scripting) ile Tasarım Otomasyonu

İnşaat mühendislerinden, daha iddialı yapılar tasarlamak, karmaşık bir proje sunmak ya da sıkı bir son teslim tarihini veya bütçeyi karşılamak olsun, giderek daha az kaynakla daha fazlasını başarmaları istenir. Buna ek olarak, her zamankinden daha fazla altyapının inşa edildiği bir dönemde projeler üzerinde çalışmak için mevcut vasıflı işçilerin eksikliğinden kaynaklanan ek bir baskı var. Projeleri zamanında teslim etmenin ve bütçeyi belirlemenin tek yolu, daha verimli çalışma yolları bulmaktır.

Otomatikleştirilebilen etkinlikleri tanımlamak, tasarım sürecini hızlandırmanın ve düzene koymanın en kolay yollarından biridir. Önceden bu, geleneksel yaklaşımlar kullanılarak zor olsa da, inşaat endüstrisinin artan dijitalleşmesi, bu otomasyona ulaşmak için gerekli araçları sağlayan yeni teknolojilere yol açmıştır. Böyle bir araç, inşaat mühendislerinin bir programlama dili öğrenmeye gerek kalmadan kendi komut kodlarını (programlarını) oluşturmasına izin veren görsel kodlamadır.

İnşaat Mühendisleri İçin Görsel Kodlama

Görsel Kodlama, yinelenen tasarım etkinliklerini otomatikleştirmek, özel formlar ve analizler oluşturmak ve projeye özgü raporlar hazırlamak için kullanışlıdır. Ayrıca parametrik modeller oluşturmak için kullanılır – atanan parametrelere dayalı olarak akıllı davranan modeller. Örneğin, görsel kodlama, kiriş gibi parametrik betonarme bir eleman oluşturmak için kullanılabilir. Parametrik bir eleman oluşturmak için görsel kodlama kullanmanın yararı, tasarım gereksinimlerindeki herhangi bir değişikliğin, boyutların değiştirilmesi gibi kirişe hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilmesidir. Model detayları veya çizimler gibi gerekli olan tüm çıktılar da hızlı bir şekilde elde edilerek zamandan tasarruf edilebilir. Bu, görsel kodlama, donatı gibi yüksek düzeyde ayrıntıya sahip olsalar bile, mühendislik projelerinde düzenli olarak çeşitlendirilmesi gereken öğeler için ideal hale getirir. Planlama sürecinin son aşamalarında bile tasarım değişiklikleri düşük maliyetle yapılabilir. Bu, tasarımın ve binaların kalitesini artırır.

Görsel kodlamanın faydalarının bir başka örneği, kolayca değiştirilebilen parametrelerle kirişler ve kolonlar kullanarak hızlı bir şekilde modüler bir yapısal strüktür oluşturabilmektir. Bunun için görsel kodlama ve parametrik modelleme kullanmak, farklı varyantları manuel olarak oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırır ve elemanların otomatik olarak oluşturulması önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Böyle bileşenler kurulduktan sonra, istenen sonucu elde etmek için daha az vasıflı girdi gerekir. Ayrı ayrı parçalardan oluşan karmaşık geometriler, görsel kodlama ile verimli bir şekilde tasarlanabilir ve kontrol edilebilir. Yeni formlar tasarlamak ve oluşturmak artık sadece BT uzmanlarına mahsus değil.