Allplan Bimplus

Allplan Bimplus tüm disiplinlerin yapı projelerinde etkin şekilde işbirliğine gidebilecekleri üst düzey açık BIM platformudur. BIM model verisi, bilgi, dokümanlar ve görevler, tüm bina yaşam döngüsünde merkezi olarak yönetilirler. Daha etkin olun:

Herhangi bir araçtan obje ve bilgilere gerçek zamanlı erişim
Yapı endüstrisi için özelleşmiş araçlar
Açık arayüzler