Kampanyalar

Building Smart Türkiye

Aluplan Program Sistemleri; yapı sektörünün sayısal geleceğini belirlemeyi hedefeleyen buildingSMART Türkiye’ye Bronz üyesi olarak katıldı. Open BIM uygulamalarının ve BIM verilerinin yazılımlar arası veri alışverişini sağlayan IFC standartlarının geliştirilmesi amacıyla şirketimiz Building Smart Türkiye’ye üye olmuştur.

buildingSMART nedir?

buildingSMART dünya çapında yapı sektörünün kullanımına yönelik açık ve uluslararası veri standartları geliştirmek yoluyla endüstrinin sayısal dönüşümünde öncülük eden açık, tarafsız ve uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Kuruluş ve Faaliyetleri

buildingSMART International (bSI) ilk olarak 1995 yılında kuruldu, geliştirdiği Industry Foundation Classes (IFC) standardı, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından 2012 yılında onaylanarak, 2013 yılında ISO statüsüne kavuştu.  BIM, verilerin kavramsal yapısı ile yazılımlar arası veri alışverişini IFC standardı ile tanımlanmaktadır. buildingSMART, ISO ile ilintili olarak IFC Standartları ailesi ile ilgili Teknik Alt Komite’ye başkanlık eder. Ayrıca Open Geo-Spatial Consortium (OGC) ile ortak bir kuruluştur. Yine bu konularda CEN (European Committee for Standardization) gibi dünyada şartnameleri oluşturan kurumlarla yakın çalışmalar yürütmektedir.

Organizasyon

buildingSMART, ülke şubeleri ve doğrudan üyelerinden oluşur: Ülke şubeleri, kendi ülkelerinde openBIM’in uygulanmasıyla ilgilenen yerel üyelik organizasyonlarıdır. Ülke şube yönetimi buildingSMART International üyeleri tarafından oluşurken, buildingSMART International üyeliği ise dünya çapındaki tüm kurumsal firmalara açıktır. Şu anda 18 ülke kuruluşu bulunmaktadır: Avustralya, Benelüks, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, İtalya, Japonya, Kore, Malezya, İskandinav (Danimarka, Finlandiya ve İsveç), Norveç, Singapur, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve İrlanda ile ABD.

Ayrıntılı Bilgi